Spolupráce mezi Dolním Rakouskem, Jihomoravským, Jihočeským krajem a krajem Vysočina

18.05.2023  

Zástupci Centra pro pomoc dětem a mládeži se zúčastnili jednání mezikrajové a přeshraniční pracovní skupiny 13. Vzdělávání, výchova, mládež, sport

Dne 15. května 2023 se ve Veselí nad Lužnicí uskutečnilo jednání pracovní skupiny zástupců spolkové země Dolní Rakousko, Jihočeského kraje, kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. bylo osloveno odborem školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu Jihočeského kraje, aby představilo své projekty a zkušenosti s mezinárodní a mezikrajskou spoluprací v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže.

Po úvodní prezentaci přeshraničního projektu Střední odborné školy ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí, která hostila toto setkání, jsme přítomným zástupcům jednotlivých krajů krátce představili naši organizaci, abychom se mohli věnovat stěžejnímu tématu našeho příspěvku, a to našim zkušenostem s mezinárodními projekty. CPDM během své působnosti zorganizovalo či se podílelo jak na projektech financovaných z programu Erasmus+ (námi pořádané výměny mládeže, tréninkové kurzy pro pracovníky s mládeží či v roli vysílající organizace), tak z Fondu malých projektů Programu INTERREG . Dále jsme v minulosti s naším Rádiem ICM dlouhodobě spolupracovali s mládežnickým rádiem Freies Radio Freistadt (2004-2012) a každoročně pořádáme Přeshraniční spolupráci mládeže, ke které bychom rádi opět přizvali i mládežníky z Dolního Rakouska, což se u zástupců z této spolkové země setkalo s velkým zájmem a příslibem pomoci s hledáním účastníků.

Naše prezentace pak pokračovala krátký ohlédnutím za počátky spolupráce mezi Jihočeským krajem a Dolním Rakouskem v oblasti práce s dětmi a mládeží v porevolučním období, dále o mezikrajské spolupráci informačních center pro mládež skrze AICM ČR
a nakonec o možnostech, které nabízí Fond malých projektů Programu Interreg. Využili jsme této příležitosti k představení záměru o organizaci nového přeshraničního projektu Informačního centra pro mládež (ICM) zaměřeného na mapování milníků společné česko-rakouské historie.

Po našich příspěvcích následovala jednání o organizaci fotbalového Turnaje 4 regionů, dále o zajímavém projektu Eljub a nakonec o problematice zajištění rodilých mluvčí do odborných porot olympiád v německém jazyce.

Po informačně nabitém jednání jsme odešli na společný vydatný oběd, a poté se vrátili do školy, kde nás čekala velmi zajímavá prohlídka – od technicky dobře vybavených učeben chemie či biologie, přes učebny chovu a péče o exotická zvířata až po školní mini pivovar s ochutnávkou místních vítězných produktů.

Setkání bylo pro CPDM velmi inspirativní a doufáme, že přínosné i pro ostatní účastníky pracovní skupiny. Nasbírali jsme cenné kontakty pro budoucí projekty a spolupráci jak mezikrajskou, tak přeshraniční s Dolním Rakouskem.

                                                           

Zajímavé odkazy

 
             
Informační centra pro mládež v ČR
 
Informačná centra mladých v SR
 
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 

 
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue