Přeshraniční spolupráce mlídeže 2017

Informace o projektu

 

 

Datum projektu: od 21.8. (pondělí) 2017 do 27.8.2017 (neděle) celkem 7 dní

 

Hlavní organizátor: Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (T. G. Masaryka 114,
Č. Krumlov)

 

Záměry a cíle projektu:

Prostřednictvím hlavních projektových aktivit hodláme otevřít interkulturní dialog mezi jednotlivými zúčastněnými zeměmi. Plánujeme tak poskytnout možnost vzájemného poznání typických národních znaků, vlastností, zvyků a zároveň nacházet společné evropské vlastnosti a hodnoty, které spojují jednotlivé zúčastněné země. Témata hlavních aktivit projektu (media + tvořivé aktivity) budou vycházet z výše zmíněného myšlenkového základu. Prostřednictvím cílených aktivit si účastníci (především ve formě týmů národnostně „namixovaných“) budou moci vyzkoušet práci s filmem, rádiem, fotografií, a s tvorbou řemeslných a uměleckých děl. Zároveň bychom účastníkům projektu, v rámci doprovodných (uvolňovacích) programů, chtěli nabídnout a poskytnout zážitky z her a exkursních programů, které budou, pomocí aktivních forem neformálního a interaktivního vzdělávání, zpřístupňovat jednotlivá média a kreativní aktivity. Součástí programu bude i splutí části řeky Vltavy na raftech. V roce 2017 se jedná o šestý ročník realizace tohoto programu. 

 

Konkrétní cíle:

1)      Motivovat účastníky k prohlubování vztahu k různým médiím a kreativním aktivitám, a zároveň přispět k neformálnímu vzdělávání v této oblasti a vlastní „mediální a kreativní“ tvorbě (získávání nových znalostí a jejich praktická aplikace), přispět k výměně zkušeností a k prezentaci odlišných druhů médií, přispět k pochopení podstaty a charakteru současných médií a způsobů jejich využívání, používání i zneužívání…

2)      Na základě aktivit zaměřených na interkulturní poznávání přispět k získávání zkušeností účastníků z této oblasti a k poznávání kulturních rozmanitostí (shody, rozdílnosti, společné evropské kořeny a hodnoty).

3)      Přinést účastníkům projektu nové zážitky a nová přátelství.

4)      Zlepšit jazykovou praxi účastníků a odstraňovat bariéry plynoucí z používaní cizího jazyka.

 

Organizační informace

 

Hlavní místa realizace projektu

Český Krumlov, turistická základna DDM, Zátoň 11, Větřní

 

Účastnické skupiny: 3 skupiny mladých lidí ze zemí: Slovensko, Česká Republika, Slovinsko.

 

Celkem se projektu účastní 20 osob + vedoucí workshopů

 

 

Úkoly před zahájením projektu

 

Národní večery

Součástí programu projektu budou národní večery (rozpis jednotlivých národních večerů viz níže), na nichž má každá národní skupina prostor pro prezentaci národních zvyků,hudby, videí tradic, tance, hry, kuchyně ad. – dle uvážení. Doporučujeme užít PowerPointovou prezentaci.

Národní večer by měl trvat cca 1 – 2 hodiny.   

 

PowerPointová prezentace:

Měla by obsahovat zajímavé a poučné informace týkající se dané země. Pokuste se být originální, vtipní. Pokuste se do ní zahrnout spoustu fotografií a to nejen týkajících se dané země ale i členů národní skupiny. Velikost a délka trvaní této prezentace je na Vás.

 

 

Finance

1) Pojištění: hradí si jej každý účastník před projektem (doporučujeme sjednat si úrazové pojištění + pojištění odpovědnosti)

2) Doprava: bohužel nejsme schopni účastníkům proplatit cestovní náklady na a z projektu                    

 

Ubytování, strava, aktivity ad. jsou plně hrazeny pořadatelskou stranou.  

 

Účastnický poplatek na 1 účastníka projektu je stanoven na 1.500,-Kč. Můžete jej uhradit na místě nebo prostřednictvím bankovního převodu na náš účet: 218137931/0300.

 

 

Ubytování ad.

Aktivity projektu budou většinou probíhat ve městě Český Krumlov, samotná základna projektu (ubytování) se nalézá cca 12 km od Českého Krumlova v obci Zátoň.

 

Harmonogram

 

 

V případě zájmu kontaktujte s organizátory akce:

 

Mgr. Jiří Muk: hlavní koordinátor projektu, tel. +420 734 443 923; Email: jiri.muk@seznam.cz , muk@cpdm.cz

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATON