Mezinárodní filmový festival JEDEN SVĚT Český Krumlov 2017

13. až 18. března 2017       

Také v letos v březnu se uskuteční v Českém Krumlově regionální filmový festival JEDEN SVĚT. V roce 2017 přivítáme v našem městě  festival v řadě za sebou již posedmé, celkově pak poosmé.

Cíle festivalu
1. Snaha co nejlépe informovat místní publikum o současném světovém dění, jeho tíživých problémech a zásadních změnách. Především o takových, která masmédia nezmiňují.
2. Pomáhat přinést komplexnější a vyváženější informace a nabídnout možnost hlubšího pochopení souvislostí a důležitých zahraničně-politických a společenských témat.
3. Pěstovat solidaritu s chudými, sociálně vyloučenými a  s příslušníky menšin.
4. Přispět k veřejné diskusi o roli, kterou má a může mít český občan a český stát v globálně propojeném světě, v místě a v zemi, v níž žije.
5. Oslovit především mladé lidi, studenty, středoškoláky a prostřednictvím filmů jim představit soubor hodnot, na kterých je vystavěna svobodná a demokratická společnost.
6. Konkrétními příklady skutečných hrdinů inspirovat a posilovat ty, kteří věří, že osobní občanská angažovanost může přinést skutečnou a pozitivní změnu.
7. Podporovat rozvoj dokumentární tvorby v České republice a zároveň reflektovat historii a vývoj dokumentu jako jednoho z nejzajímavějších kinematografických žánrů.
8. Propojit problémy a otázky tematizované ve filmech s děním ve městě a v regionu.

Realizační termín a místa promítání v Českém Krumlově
Regionální krumlovský festival uskuteční jako šestidenní od pondělí 13. do soboty 18. března 2017. Veřejné projekce budou probíhat v prostorách Měststkého divadla, o.p.s. Český Krumlov - v divadelním sále. Školní projekce se budou uskutečňovat v prostorách CPDM – v NZDM Bouda (od 13. do 17. března 2017), v divadelním sále Měststkého divadla  (ve dnech 16. a 17. března 2017), v přednáškovém sále Gymnázia v Českém Krumlově (v úterý 14., ve středa 15. a v pátek 17. března 2017) a letos nově prostorách "krumlovských klášterů" (středa 15. a čtvrtek 16. března 2017).   

Téma festivalu

Jednotlivé ročníky festivalu se vždy snažily upozornit na nosná témata v oblasti lidských práv, která zásadně ovlivňují naší dobu. V loňském roce to například bylo téma „hledání domova“. Letos je hlavním tématem „umění spolupráce“.

 

Proč takové téma?…Zdá se, jako by dnešní společnost ztrácela tolik potřebnou schopnost spolupracovat. V době populistické rétoriky, negativních diskusí na sociálních sítích a záplavy negativních zpráv je spolupráce pozitivní cestou, jak reagovat na rozdělenou společnost v krizi hodnot. Příklady spolupráce, anebo naopak její absence, tak budou procházet napříč programem festivalu.

 

Realizátoři / organizátoři festivalu
Člověk v tísní, o.p.s. Praha, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov a Gymnázium Český Krumlov (Filmový klub Jeden svět)

                                

          

   

 

 

Podporovatelé a parneři regionálního festivalu v Českém Krumlově

Festival se v roce 2017 uskutečňuje za podpory Města Český Krumlov, Jihočeského kraje, společnosti ČEVAK, a.s. České Budějovice, společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Vlašského dvora, s.r.o. Český Krumlov, WIP Reklamy, s.r.o. České Budějovice, divadelní kavárny Ántré a hostelu Krumlov House a za významné organizační a technické pomoci a podpory Městského divadla, o.p.s. Český Krumlov, Českokrumlovského rozvojového fondu, s.r.o. a "krumlovských klášterů".    

Další informace o festivalu v Českém Krumlově naleznete na centrálním webu festivalu:

https://www.jedensvet.cz/2017/cesky-krumlov

 

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATON