Homepage

04.08.2016
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Český Krumlov nabízí 4 volná místa na mezinárodním mládežnickém projektu, který se uskuteční od pondělí 22. do neděle 28. srpna 2016 na turistické základně DDM v Zátoni u Českého Krumlova. Projekt je určen pro mladé lidi ve věku od 15-ti do 18-ti let. Společně s českými účastníky se jej budou účastnit mladí lidé ze Slovinska, Slovenka. Z nabízeních aktivit můžeme jmenovat: splutí části řeky Vltavy na raftech, dále nejrůznější workshopy, které budou tématicky převážné zaměřené na umění a mediální problematiku (rádiový workshop, animovaný film, fotografie, malba na hedvábí apod.), dále exkurze do vybraných institucí a v neposlední řadě národní večery, při nichž budou zástupci jednotlivých zúčastněných zemí ostatní účastníky seznamovat nejen s typickými národními zvyky a tradicemi, ale i s danou kuchyní typickou pro danou zemi.
Mgr. Jiří Muk - koordinátor projektu , příloha: Přeshraniční spolupráce mláde....doc, 1 MB
03.08.2016
Od soboty 23. července 2016 do pátku 29. července 2016 se uskutečnil třetí ročník letního pobytového tábora pro děti ze sociálně vyloučené lokality obce Větřní. Patronaci nad táborem a samotnou realizaci převzalo tradičně českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s. ve spolupráci s obci Větřní a Ministerstvem vnitra České republiky. Jako základna nám opět dobře posloužila Chata pod Kletí, která se nachází na úpatí nejvyšší hory Blanského lesa. Podobně jako v předešlých dvou letech, tak i v tomto roce bylo hlavním záměrem tábora přiblížit dětem kulturní a historickou rozmanitost našeho kraje a zprostředkovat jim skutečnost, že jsou součástí tohoto nesmírně cenného bohatství. Z tohoto důvodu jsme připravili dětem jako jeden z prvních výletů návštěvu cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, kde jsme se měli možnost dotknout historie našeho regionu. Po návštěvě kláštera následoval program v pohádkovém domě v Českém Krumlově, kde nám pan Jan Vondrouš přiblížil krumlovské „mystično“.
Ladislav Michalík , příloha: CPDM CK_Tisková zpráva tábor ....pdf, 732 kB
08.07.2016
Provozní doba pracovišť CPDM o letních prázdninách
Letní prázdniny jsou obdobím, kdy CPDM Český Krumlov pořádá řadu pobytových a výjezdových akcí s dětmi a mládeží. Je to také doba udržby a oprav prostor a zařízení a také doba dovolených. Z těchto důvodů všechna docházková pracoviště (ICM - Informační centrum pro mládež, NZDM Bouda vč. zařízení na sídlišti Mír a Streetwork) pracují v režimu prázdninové pracovní doby. Přehled otevíracích časů výše uvedených pracovišť najdete v příloze této aktuality (pdf). Přejeme všem krásné prázdniny a dovolené.
Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. Český Krumlov , příloha: Prázdniny v CPDM - otevírací ....pdf, 119 kB
28.07.2016
Táborový pobyt dětí z Větřní se chýlí ke konci
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (projektové pracoviště NZDM Bouda) ve spolupráci s obcí Větřní a za podpory Ministerstva vnitra ČR a Jihočeského kraje letos zorganizovalo již třetí ročník letního tábora dětí z Větřní. Pobyt se uskutečnil od soboty 23. do pátku 29. července 2016 na Chatě pod Kletí u Holubova. Tábora se zúčastnilo 20 dětí, pro které byl připraven velmi rozmanitý sportovní, kulturní a poznávací program, ve kterém byly zahrnuty například tyto aktivity a akce: návštěva cisterciáckého kláštěra ve Vyšším Brodě, projekce filmové pohádky v multikině Cinestar v Českých Budějovicích, povídání o pohádkách a tajemnu v Pohádkovém domě v Českém Krumlově, návštěva ZOO v Hluboké nad Vltavou, celodenní splutí části řeky Vltavy na trase z Českého Krumlova do Zlaté Koruny, výstup na horu Kleť, zdravotnický rychlokurz, jízda na koních, sportovní hry a soutěže, stezka odvahy, výtvarné programy a další aktivity. Více informací o průběhu tábora bude zveřejněno zde na webu v příštím týdnu. O letním táboře bude v příštím týdnu vydána také samostatná tisková zpráva.
Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. Český Krumlov , příloha: LT Větřní 2016_foto.pdf, 2 MB
08.07.2016
Začátek letních prázdnin zahájilo Centrum pro pomoc dětem a mládeži v pátek 1. července 2016 od 19:00 hodin jedenáctým ročníkem multikulturního festivalu „Cihelna-Vystupovat“, který se uskutečnil v Chlumu u Kremže. Na tomto, dnes již tradičním dvoudenním festivalu vystoupilo patnáct hudebních skupin, jeden divadelní spolek a jedna taneční skupina. Stejně jako v létech minulých, jsme se i na jedenáctém ročníku snažili o různorodost a pestrost kulturní nabídky na festivalu. Cílem festivalu bylo nabídnou mladým začínajícím umělcům z NZDM Bouda prostor s představení své činnosti a v co možná nejširším záběru uspokojit hudební návštěvníky festivalu. Z tohoto důvodu byl páteční večer určen posluchačům, kteří si rádi vychutnají kvalitní elektronickou muziku, kdežto sobota byla v tradičním bigbeatovém stylu.
Ladislav Michalík , příloha: CPDM ČK_TZ Festival Cihelna 2016.pdf, 576 kB
30.06.2016
Občasník Asociace neziskových organizací Jihočeského kraje
Přečtěte si červencové číslo občasníku Asociace neziskových organizací v Jihočeském kraji. V sekci Mládež se m.j. dočtete o aktivitě z projektu "Multikulturní svět kolem nás", kterou připravilo projektové pracoviště CPDM, o.p.s. Český Krumlov - ICM - Informačního centra pro mládež. Také zde najdete v rubrice Děti a volný čas ohlédnutí za akcí NZDM Bouda, kdy byl uspořádán pro děti z klubu na sídlišti Mír třídenní pobyt na základně DDM v Zátoni. Dále jsou zde informace o připravovaném Médiavíkendu, který se uskuteční 16. - 18. září 2016 .
Iva Sonnbergerová , příloha: 07-2016_ANNOJCK.pdf, 672 kB
24.06.2016
O prvním prázdninovém dnu v pátek 1. července 2016 od 19.00 hodin začne již jedenáctý ročník dvoudenního tradičního festivalu „Cihelna – Vystupovat 2016“ v areálu bývalé cihelny v Chlumu u Kremže. Na akci zahraje a vystoupí patnáct hudebních a jedna divadelní skupina.Tímto zveme všechny nadšence k účasti na tomto skvělém hudebně-dramatickém zážitku, který svojí paletou nejrůznějších žánrů obohacuje kulturu českokrumlovského regionu již jedenáctým rokem.
17.06.2016
Neziskovky a občanský zákoník
Ve čtvrtek 16. června od 10 hodin se v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje uskutečnila jedna z dalších aktivit partnerského projektu krajských asociací nestátních neziskových organizací Jihomoravského, Jihočeského a Zlínského kraje. Více než šedesát zástupců organizací celého spektra oblastí činnosti NNO, včetně některých úředníků Krajského úřadu Jihočeského kraje majících v oblasti působnosti neziskový sektor, se zúčastnilo semináře „Dopady nového Občanského zákoníku na nestátní neziskové organizace v teorii a (hlavně) v praxi“. Více informací naleznete v připojené tiskové zprávě.
Václav Pavlík a Jiří Řeháček, ANO JČK , příloha: TZ_seminar-1606-2016.pdf, 1003 kB
10.06.2016
Interkulturní workshop
Interkulturním workshopem pokračoval v pondělí 6. června celoroční projekt „Multikulturní svět kolem nás“, který připravilo ICM – Informační centrum pro mládež, projektové pracoviště CPDM, o.p.s. Český Krumlov. Programu, který trval šest hodin, se účastnilo 18 studentů kvarty z Gymnázia, SOŠE a SOU Kaplice a jeden pedagog.
Iva Sonnbergerová , příloha: TZ CPDM CK_Interkulturní work....pdf, 528 kB
09.06.2016
Téměř od samého otevření nového nízkoprahového a volnočasového klubu na sídlišti Mír v roce 2014 jsme byli dětmi dotazování, jestli by nebylo možné jet na nějakou pobytovou akci. Vzhledem k faktu, že po dva roky již realizujeme pobytový tábor také pro děti z Větřní, konkrétně z Rožmberské ulice, cítili jsme ke klukům a holkám, kteří chodí do klubu na krumlovském sídlišti Mír „malý dloužek“. Tak jsme „šli do sebe“ naplánovali třídenní pobyt na základně domu dětí v Zátoni.
Ladislav Michalík, CPDM Český Krumlov , příloha: TZ CPDM CK_Děti z Míru na Zátoni.pdf, 574 kB

                                                           

Zajímavé odkazy
 

http://www.elmavia.cz
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2019 "PRÁZDNINY V POHYBU"https://www.jedensvet.cz/2019/
 
 
 

Jihočeská ICM
 
Informační centra pro mládež v ČR
 
 
Informačná centra mladých v SR
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 
KAPKA PŘÍRODY
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha